Eğitim Modelimiz

Eğitim içeriğimiz, İngiltere menşeli Early Years Foundation Stage(EYFS) müfredatı ile birlikte alternatif eğitim yaklaşımı olan Montessori müfredatından oluşmaktadır. Her iki eğitim yaklaşımı da çocukların eşsiz ve biricik olduğu, farklı şekil ve hızda öğrendikleri gerçeğinden yola çıkmakta, onların güçlü ve bağımsız olmayı olumlu ilişkiler yoluyla ve elverişli ortamlarda iyi öğrendiklerini kabul etmektedir. Bu sebeple, öğrencilerimize pozitif ilişkilerin kurulduğu zengin öğrenme ortamı sunmakta ve onları bireysel hızlarına göre değerlendirmekteyiz.

EYFS müfredatının erken yaş çocuk gelişimi ve öğrenimi için yedi gelişimsel alanı bulunmaktadır. Bunlardan üçü, çocuğun öğrenmeye merakı ve istekliliğini tetiklemek ve onların öğrenme, ilişkiler kurma ve başarılı olma kapasitelerini geliştirmek açısından çok önemli olan temel alanlarıdır. Bunlar;

• İletişim ve dil gelişimi
• Fiziksel gelişim
• Kişisel sosyal ve duygusal gelişimdir.

Çocuklar bu üç ana noktanın güçlendirilmesi ve uygulanmasını sağlayan dört spesifik alan ile desteklenmektedir. Bu spesifik alanlar;

• Okuma-yazma
• Matematik
• Dünyayı Anlama
• Dışavurumsal Sanat ve Tasarım’dır.

Temel Alanlar

1. İletişim ve Dil Gelişimi

Konuşma ve dinleme, çocukların günlük deneyimlerinin hayati bir parçasını oluşturur. Bu nedenle okulumuzda, konu anlatım zamanı, hikaye anlatımı, çember zamanı vb. çeşitli etkinliklerde çocukların kendilerini ifade etme, konuşma ve dinleme konusundaki güvenlerini ve becerilerini geliştirmeleri teşvik edilmektedir.

2. Fiziksel Gelişim

Çocuklar aktiftir. Hem iç hem de dış mekan aktiviteleri ile koordinasyon, kontrol ve hareket geliştirmeleri için teşvik edilmektedirler. Ayrıca sağlıklı olmak için beslenme ve kişisel hijyen ile ilgili sağlıklı seçimler yapmayı da öğrenirler.

3. Kişisel, Sosyal ve Duygusal Gelişim

Bu alan diğer tüm öğrenme alanlarının merkezinde yer almaktadır. Bu nedenle çok önemlidir. Çocuklar; başkalarına saygı duymak, grup içinde uyumlu davranmak, duygularını yönetmeyi öğrenmek ve kendi yeteneklerine güvenmek gibi sosyal becerilerini geliştirmeleri için teşvik edilmektedir.

Spesifik Alanlar

4. Okuma-Yazma

Çocuklar sesleri ve harfleri ilişkilendirmeye ve okumaya ve yazmaya başlamaya teşvik edilmektedir. Zımparalı harfleri kullanarak harflerin fonetik seslerini öğrenmekte, harflerin üzerinden parmaklarıyla geçerek de kas hafızalarını geliştirmektedirler.

5. Matematik

Çocukların matematik bilgi ve becerileri, sayma, sıralama, örüntü oluşturma, toplama ve çıkarma, şekil, ölçme, tartma gibi çeşitli pratik etkinliklerle geliştirilmektedir. Montessori matematik materyalleri, çocukların manipülasyon, deney ve icat yoluyla somuttan soyuta matematiksel yolculuklarına başlamalarını sağlamaktadır.

6. Dünyayı Anlama

Çocuklar çevreleri, diğer insanlar ve doğal ve doğal olmayan dünyanın özellikleri hakkında bilgi ve anlayış geliştirmektedirler. Bu, bilimsel, teknolojik, tarihi ve coğrafi öğrenme için temel sağlamaktadır. Montessori kültürel materyalleri, çocukları dünyanın yeni yönleriyle tanıştırır.

7. Dışavurumsal Sanat ve Tasarım

Çocuklara sanat ve tasarım, hareket, drama, müzik, hikayeler ve rol yapma yoluyla kendi fikirlerini keşfetmeleri ve ifade etmeleri için birçok fırsat verilmektedir.